English
   
 

Successie- en Schenkingsbelasting

Als u erfgenaam bent en de erfenis is van enige omvang, dan moet u een successieaangifte indienen. Wij kunnen dat voor u doen en zullen daar onze uiterste zorg aan besteden, zodat de erfenis niet meer wordt belast dan noodzakelijk.

Maar eigenlijk zien we veel liever dat de (toekomstige) erflater al veel eerder bij ons is geweest. Dan kunnen we namelijk een Estateplanning maken waardoor uw erfgenamen straks netto meer erven dan zonder een dergelijk plan.

Daarbij kunt u gebruik van periodieke schenkingen. Dat kan nu al schenkingsbelasting kosten, maar vanwege de progressiviteit in de tarieven voor Successie- en Schenkingsbelasting kan dat uiteindelijk aanzienlijke besparingen opleveren.

< terug