English
   
 

Omzetbelasting

U moet periodiek uw aangifte omzetbelasting indienen. Daar moet doorgaans nogal wat werk voor verzet worden. U moet uw boekhouding immers bijwerken om vast te stellen wat u moet betalen of terugvragen. Dat kunnen wij voor u verzorgen. Inclusief het voeren van de administratie.

Verder kunt u Denetax Fiscalisten ook aanstellen als Fiscaal Vertegenwoordiger. We beschikken over een vergunning voor Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger en treden op als Algemeen Fiscaal Vertegenwoordiger.

We adviseren u graag over de regelgeving in de omzetbelasting. Die kan complex zijn. Als er één belasting is die sterk door “Brussel” wordt beïnvloed, dan de omzetbelasting wel. Wij weten wat dat voor u betekent.

Als de belastingdienst bij u een boekenonderzoek wil instellen, dan kunnen we dat proces voorbereiden en begeleiden. Ook wanneer we niet zelf de aangiften verzorgden. Bij fiscaal gevoelige onderwerpen kan dat net het verschil maken. Dat geldt ook in situaties waarin de fiscale gevolgen van bepaalde handelingen niet eenduidig te benoemen zijn. We kunnen dan van te voren met de belastingdienst daarover overleggen en afspraken maken.

< terug